RotoClamp /

Hier vindt u documentatie over RotoClamp

RotoClamp / DiskClamp klemsysteem

Een RotoClamp klemsysteem klemt met behulp van een pneumatisch actuator. Dit bestaat uit veerstaal met hieromheen binnenkamers en buitenkamer. Zie bijgevoegde detailfoto voor deze kamers.

LinClamp in ongeklemde situatie LinClamp in geklemde situatie

Het beluchten van de buitenkamer en ontluchten van de binnenkamer resulteert in een klemming van het klemsysteem om de as. Het ontluchten van de buitenkamer en het beluchten van de binnenkamer resulteert in het ontspannen van het klemsysteem om de as.

Dit systeem staat ook wel bekend als veiligheidsklemsysteem. Mocht onverhoopt de luchtdruk wegvallen, zal dit klemsysteem automatisch klemmen waardoor de kans op schade aan uw machine wordt verkleind. Een snelle reactietijd en geringe kosten, in vergelijke tot hydraulische klemsystemen, maken de pneumatische RotoClamp klemsystemen tot een goede toepassing voor uw machine.


Onderstaande foto's kunnen groter gemaakt worden door erop te klikken.pneumatische RotoClamp klemsysteem 1     pneumatische RotoClamp klemsysteem 2     pneumatische RotoClamp klemsysteem 3     pneumatische RotoClamp klemsysteem 4    

klemmsysteme_1     Overzicht RotoClamp klemsystemen     Overzicht RotoClamp klemsystemen binnen en buiten    Werking van een PClamp klemsysteem

Klik ergens willekeurig op de bovenstaande video om deze af te spelen


Klik ergens willekeurig op de bovenstaande video om deze af te spelen


Klik ergens willekeurig op de bovenstaande video om deze af te spelen


Klik ergens willekeurig op de bovenstaande video om deze af te spelen
Documentatie

Voor meer informatie over onze pneumatische RotoCLamp klemsystemen, zoals technische informatie of beeldmateriaal waarin de werking van onze pneumatische klemmen wordt toegelicht, zie hieronder onze documentatie in pneumatische RotoClamp klemsystemen. Deze is beschikbaar in de talen Duits en Engels.